Kontakt

Bokning

Vill du veta vad Per Johan Råsmark kan göra specifikt för ditt evenemang? Tveka inte att ta kontakt om ni har frågor om tillgänglighet, format eller kostnad.

per.johan@rasmark.com

Återkommande kunder får direkt en bokningsbekräftelse ifall datumet är ledigt. Betalning av kostnaden för framträdandet och eventuell reseersättning sker mot faktura i efterskott.

Nya kunder får en faktura på 30% av kostnaden för uppträdandet som behöver betalas innan de får en bokningsbekräftelse, fram till dess avgiften är betald är datumet inte bokat. Betalning av resterande 70% och eventuell reseersättning sker mot faktura i efterskott.

Om evenemanget ställs in en månad (30 dagar) före utsatt datum eller mer, utgår ingen avgift utöver ersättning för eventuellt redan ådragna kostnader som biljetter etc. Ställs evenemanget in senare än en månad utgår en avgift motsvarande 30% av kostnaden för uppträdandet + ådragna kostnader.

PJOR Entermation
c/o Per Johan Råsmark
Mobile: +46 (0)705 77 81 58
Phone: +46 (0)18 12 65 81
Adress: S:t Johannesgatan 4A
753 11 Uppsala

E-mail: per.johan@rasmark.com