Vetenskap

newton

Vetenskap är roligt för att det är sant! Men vad är sanning? I samhället sprids olika påståenden så det är viktigare än någonsin att vi kan avgöra vad vi vet och vad som är påhitt. Hur man kan tänka kring kunskap är vad jag föreläser om.

 


galileo

Vetenskap är kreativitet och fantasi men också att förstå att man kan ha fel och försöka hitta de felen. Jag berättar om kritiskt tänkande och förklara hur man som individ eller organisation kan undvika de fallgropar som jag som mentalist använder för att skapa illusionen av ett sjätte sinne. Våra hjärnor får oss att tro att vi bättre koll på världen än vad vi har, men sedan antiken har vi lärt oss mer och mer om hur vi ska undvika att bli lurade, det är något som jag gärna talar om.


pasteur

Vetenskap är en kraftfull metod för att förstå världen men det är inte alla frågor som kan avgöras vetenskapligt. Att lära sig kritiskt tänkande innebär även att få grepp om vilka frågor som går att avgöra vetenskapligt och skilja dem från de övriga. Men även de frågor som inte är vetenskapliga måste man kunna resonera kring, det är en viktig del av retoriken och filosofin som utgör en grund för ett demokratiskt samhälle och som alla bör kunna.

 


einstein

Vetenskap och kritiskt tänkande kan diskuteras och förklaras på många olika nivåer. Från det mest grundläggande till att i detalj tala om statistik, epistemologi, logik, försöksmetodik, källkritik och mycket annat. Vad man behöver fokusera på beror på vad man har för behov och förkunskaper. Det viktiga är att när man förstår världen bättre blir man också effektivare.


curie

Det är kul att lära sig om vetenskap när det kombineras med tankeläsning och exempel tas från icke-vetenskaper som alkemi, slagrutor och konspirationsteorier. Att lära sig resonera och analysera argument är inte bara nyttigt utan även roligt. Det är få föreläsningar som kan ta upp filosofer som Khun och Poper tillsammans med utomjordingar och myten om Atlantis men allt är möjligt med mig som föreläsare.

Om du vill veta mera om mina föreläsningar Bli inte lurad, Varför vetenskap? eller Att tänka rätt är större så finns mera information under Tjänster, det går även bra att kontakta mig.

Fil.Dr. Per Johan Råsmark