Kurser

Livet är en resa brukar det sägas och ett av nöjena med att resa är att se och lära sig nya saker. Det är därför som, från och med 2020, Per Johan Råsmark erbjuder kurser som öppnar dörrar till nya kunskaper och erfarenheter. Även om man inte förflyttar sig fysiskt kan man alltid göra världen man lever i större och mera fantastisk.

Den första kursen har inriktningen barntrolleri och är till för föräldrar och far- och morföräldrar som vill kunna förundra barn eller barnbarn med några enkla trick.

“The first principle [of science] is that you must not fool yourself and you are the
easiest person to fool.”
– Richard P. Feynman

”Sì perché l’autorità dell’opinione di mille nelle scienze non val per una scintilla di ragione di un solo.”
”I vetenskapliga frågor har autoriteten hos tusenden inget värde jämtemot en endas ödmjuka
resonerande.”
– Galileo Galilei

Trolleri

Vill du lära dig några enkla trolleritrick (och några lite mera avancerade) att visa för dina barn eller barnbarn?