Vetenskap & kritiskt tänkande

Den vetenskapliga metoden är utan tvekan den bästa metod vi har för att förstå världen.

Tyvärr är den ofta ickeintuitiv så även de som förespråkar metoden ibland misslyckas att tillämpa den. Och ibland vill folk inte använda sig av vetenskap för att verkligheten bryr sig inte om ifall de resultat som vi får av att använda metoden är de som vi vill ha eller inte. Därför kan ingen individ eller organisation utgå från att de är så rationella som de vill vara.

Det här är inte en feel-good föreläsning om positivt tänkande utan ett försök att sprida budskapet att “tvivel är bra” och deltagarna bör lämna föreläsningen med fler frågor än svar. Det betyder inte att de inte kommer att lära sig något, tvärtom. Du lär dig mer om hur vetenskap fungerar för att utvärdera en situation och föreslagna sätt för att förbättra den än någonsin tidigare. Allt detta sker tillsammans med lämpliga demonstrationer av tankeläsning som illustrerar de vardagliga fallgroparna med för snabbt tänkande.

Föreläsningen finns i en snabb 40 minuters format, som inkluderar tid för frågor, som är lämplig i en längre lista av föreläsningar under en konferens och även i längre föreläsning på 4 timmar, inklusive pauser.

 

Visste du att…?

Den vetenskapliga metoden har lett till mänsklighetens största framsteg i historien. På 1600- och 1700-talet ledde förståelsen av fysiken till den industriella revolutionen och på 1800-talet när medicinen började bli vetenskaplig ledde det till bättre hälsa och längre livslängd. Det var möjligt eftersom vetenskap inkluderar ett kritiskt granskande av idéer som låter oss undvika dyra misstag.