Scenshow

Scenshowen behöver inte hållas på en traditionell scen utan kan framföras på en konferens, i en föreläsningssal, eller om det behövs på en öppen yta av lagom storlek. Eftersom showen är lätt att anpassa kan den vara en del av en utbildningsdag, framföras på ett födelsedagsfirande eller vara en del av en varietéföreställning.

 

 

Då tankeläsning är en aktivitet som kräver deltagare och inte enbart åskådare är publiken i centrum för föreställningen. Även om tankeläsning är en djupt personlig upplevelse når den hela publiken genom reaktionerna från personerna på scenen. Så länge som mentalisten och de frivilliga kan ses och höras kan showen framföras för en publik av vilken storlek som helst.

Föreställningen kommer att ge publiken en upplevelse av vad som verkar vara ett sjätte sinne och de kommer att prata under lång tid om den underhållning som du bokat.

Längden av en scenshow är vanligen omkring 45 minuter men kan anpassas till era önskemål.

Visste du att...?

Några av de stora namnen från mentalismens historia levde extraordinära liv. Dunninger uppträdde för Theodore Roosevelt och Thomas Edison när han var sjutton år och blev en av de första att framföra mentalism i både först radio och senare tv. Anna Eva Fay blev vald till den första Honorary Lady Associate av The Magic Circle i London år 1913 efter en lång karriär där hon uppträtt som medium.