Omdömen

VARNING!

Informationen på denna sida är utvald för att manipulera din bedömning av Per Johan Råsmarks förmåga att underhålla och förmedla kunskap och även om du är medveten om det sker påverkan ändå.

”Per-Johan Råsmark, är i mitt tycke bättre än Geller på skedböjning. Skillnaden är att Per-Johan gör tricket snabbt för underhållningens skull medan Geller gör det långsamt för att det ska se ”paranormalt” ut.”
-John Houdi

”Efter att ha sett Per Johan Råsmark lura skjortan av ett rum fyllt med kritiska kursdeltagare när UFO-Sverige höll fältundersökarutbildning för ett par år sedan är jag beredd på det mesta.”
-Clas Svahn

”Jag har känt mig så förlorad och samtidigt njutit av det…”
-Kristina E.

”Per Johan Råsmark bjuder på en spännande föreställning som får åskådaren att tappa allt begrepp om orsak och verkan. Han är en underhållare med stil och finess, som elegant lyckas med konststycket att dra sin publik vid näsan.”
-Kristina R.

”Per Johan Råsmarks föreläsningar har på ett slående sätt fått eleverna medvetna om vad lätt det är att luras hur viktigt det är med ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt till upplevelser.”

”Att på ett mycket underhållande sätt få reda på att allt man ser inte är sant.”


”Per Johans föreläsningar har varit höjdpunkten på våra temaveckor om vetenskapligt arbete och
tänkande.”
-Gunnar Kihlberg
KVA:s Ingvar Lindqvistpristagare i kemi 2011
Lugnetgymnasiet, Falun

”Det fångar verkligen in eleverna att ha Per Johan som föreläsare, det har blivit lite av en tradition. Först är det magin som gör alla förbryllade men sedan verkar även tankarna om hur vetenskap fungerar och hur man verkligen vet något också komma.”
-Marcus Erhagen
Rudbecksgymnasiet, Örebro
tidigare Alléskolan, Hallsberg

”Per Johans föreläsning i föreställningsform gick verkligen hem hos eleverna under vår vetenskapsvecka. Ett underhållande och tydligt budskap om hur lätt vi låter oss luras av andra och oss själva och hur viktigt det därför är med kritiskt tänkande och korrekta vetenskapliga metoder. Det är viktigt både för den framtida professionen, men också för att kunna navigera i ett samhälle där pseudovetenskap emellanåt framställs som äkta vetenskap.”
-Stefan Nyhem
Programrektor Naturvetenskapsprogrammet
Lundellska skolan, Uppsala

”För att utröna hur Per Johan skulle fungera med högstadieelever så lät jag honom framträda inför tre nior i aulan dagen efter det att slutbetygen var satta. Han lyckades på ett utmärkt sätt engagera auditoriet i två timmar inklusive en kortare rast. Efter föredraget hörde jag flera elever diskutera vad de varit med om i aulan. Per Johans föredrag var både underhållande och bildande. I föredraget visade han lättfattligt hur viktigt det är med ett kritiskt och vetenskapligt synsätt.”
..
”Per Johan skulle fungera väl att utnyttjas i ett arbete kring vetenskap och kritiskt tänkande. Han kan lämpligen även användas med ett fristående föredrag för främst gymnasiet och de äldre eleverna på högstadiet.”
-Kjell Strömberg
Vialundskolan, Kumla

”It only serves to show what sort of person a man must be who can’t even get testimonials. No, no; if a man brings references, it proves nothing; but if he can’t, it proves a great deal.”
– Joseph Pulitzer