Skolor & lärare

Utbildning har aldrig handlat enbart om fakta. På senare tid har fokus ökat på viktiga förmågor som kreativitet, kritiskt tänkande, kommunikation och vetenskaplig metod.

Dessa två föreläsningar, riktade antingen direkt till eleverna eller lärare som är intresserade av nya sätt att introducera den vetenskapliga metoden och kritiskt tänkande i klassrummet, är baserade på en lång tradition av pedagogiskt tänkande. Både föreläsningarna relaterar till så väl vardagshändelser som extraordinära saker som alla bland åhörarna har hört talas om. Målet är att förmedla insikten att alla inklusive du själv kan ha fel och att påståenden ska prövas och inte bli trodda.

I föreläsningen för skolor förevisas ett antal omöjliga saker för att skapa diskussion medan för lärarna fokuserar föreläsningen på hur uppenbart ovetenskapliga påståenden kan användas som exempel för att illustrera den vetenskapliga metoden. Föreläsningarna har i olika versioner presenterats för flertalet skolor och lärare och varit en del av kursen “God och dålig vetenskap” vid Uppsala universitet.

Skolföreläsningen är 2 timmar med en paus i mitten. Föreläsningen för lärare är 3-4 timmar beroende på vad som ingår.

För att boka eller höra dig för om olika former av samarbete kontakta Vikarielärare.se, ytterligare detaljer kan hittas under bokning.

 

Visste du att…?

Kritiskt tänkande är aldrig skilt från ämnet som det tillämpas på. Utan en förståelse av grundläggande fakta är det inte möjligt att tänka kritiskt kring nya påståenden. Ett stort problem är när man är så obekant med fakta att man har den falska övertygelsen att man är kunnig inom ämnet, detta leder till problemet att vara både oförmögen och omedveten om det.