Ice Breakers

På begäran av ett medicintekniskt företag som även hade många kundkontakter på konferenser och andra sorters event satte jag ihop denna workshop om hur man kan använda trolleri som en ice breaker. Workshopen lär deltagarna några effektiva trolleritrick som kan användas som ice breakers men ger dessutom information om psykologin bakom hur man etablerar förtroende mellan sig själv och en möjlig klient.

Under workshoppen kommer vi att titta på olika sorters möten och hur man bäst etablerar kontakt beroende på situationen. Att göra ett trolleritrick bör bara vara ett av alla knep som du kan använda, det är inte en universallösning för alla sorters möten. Men det kommer att få dig att sticka ut och ett väl utfört trolleritrick är något som människor kan komma ihåg i åratal. Om det minnet kan länkas till ditt företag eller din produkt ger det dig en rejäl fördel.

Den här workshopen är något utanför min vanliga repertoar då jag föredrar att inte lära ut hur man påverkar människor men då den efterfrågades tror jag att det är rätt av mig att erbjuda den till de företag som är intresserade.

Workshoppen tar 3-4 timmar beroende på antalet deltagare.

”Du får aldrig en andra chans att ge ett bra första intryck.”
– Gammalt talesätt

”It’s pretty simple, pretty obvious: that people’s first impressions of people are really a big mistake.”
– Vincent D’Onofrio