Bokning

Vill du veta vad Per Johan Råsmark kan göra specifikt för ditt evenemang? Tveka inte att ta kontakt
om ni har frågor om tillgänglighet, format eller kostnad.

Underhållning

Kontakta Per Johan Råsmark direkt.

Föreläsningar för skolor och lärare

Vänligen kontakta Vikarielärare för att få veta mera om de föreläsningar som erbjudas skolor och
hur de kan anpassas till era behov eller läs mera här. (← pdf. Föreläsningar)
Per Johan Råsmark och Vikarielärare har samarbetat i flera år och även om företaget huvudsakligen
förmedlare vikarier i Mälardalen och södra Sverige är föreläsningar möjliga i hela landet.

Kontakta i första hand
Elias Glaveby
Email: elias@vikarielarare.se
Phone: +46 073-680 42 63

Vikarielärare
Sveavägen 98, 2 tr. 113 50 Stockholm
kontakt@vikarielarare.se
08 – 121 487 93

Föreläsningar om vetenskap & kritiskt tänkande samt Ice Breakers

Kontakta Per Johan Råsmark direkt.

Kontaktuppgifter

e-mail: per.johan@rasmark.com
mobile: +46 (0)705778158
phone: +46 (0)18-126581

adress:
Per Johan Råsmark
S:t Johannesgatan 4A
SE-75311 Uppsala
SWEDEN

Viktigt!

Om evenemanget ställs in en månad (30 dagar) före utsatt datum eller mer, utgår ingen avgift utöver ersättning för eventuellt redan ådragna kostnader som biljetter etc. Ställs evenemanget in senare än en månad utgår en avgift motsvarande 30% av kostnaden för uppträdandet + ådragna kostnader.