Föreläsningar

Att det ska vara underhållande är en viktig del i alla föreläsningar men det viktigaste är den rikedom av kunskap som de innehåller. Det är sant att var och en formar sitt eget vetande i sitt huvud men det klara och direkta framförandet från Dr. Råsmark gör det väldigt enkelt för publiken att göra det.

Det finns tre olika sorters föreläsningar. Två av dem handlar om den vetenskapliga metoden och är inriktade mot antingen företagsvärlden eller mot skolvärlden, den tredje föreläsningen lär ut hur man kan använda magi som en ice breaker.

“The first principle [of science] is that you must not fool yourself and you are the
easiest person to fool.”
– Richard P. Feynman

”Sì perché l’autorità dell’opinione di mille nelle scienze non val per una scintilla di ragione di un solo.”
”I vetenskapliga frågor har autoriteten hos tusenden inget värde jämtemot en endas ödmjuka resonerande.”
– Galileo Galilei

Vetenskap & kritiskt tänkande

Öppna upp din organisation till att lära sig och förstå mera om den vetenskapliga metoden och hur den används.

 

Skolor & lärare

I all utbildning poängteras att man ska lära sig kritiskt tänkande här är ett sätt att göra det roligt och engagerande.

 

Ice Breakers

Att möta nya personer kan vara väldigt roligt men ibland kan det kännas som att man behöver lite extra magi för att skapa den där speciella känslan.