Curriculum Vitae

Academic degrees

M.Sc. Chemistry (Uppsala University)

Ph.D. Physical-Chemistry (Uppsala University)

B.A. Rhetoric (Uppsala University)

Year by year

1975

Born in the Swedish region of Dalecarlia.

1981

Starting preschool.

1982

Beginning school at Liljansskolan a short walk from home.

1987

Member of the team competing in the Swedish quiz show “Vi i femman” representing Liljansskolan school, finished third.

1988

Changing to Svärdsjöskolan for year 7-9 of school.

1991

Beginning high school at Lugnetgymnasiet in Falun.

1992

Takes up fencing as a sport.

1994

Entering Uppsala University, moving to Uppsala.

1998

Granted recruitment scholarship by the Department of Physical Chemistry at Uppsala University

1999

M.Sc. in Chemistry.

Moving to Paris for three months to study (Sorbonne summer course).

Beginning as a Ph.D. student in Physical-Chemistry at Uppsala University.

2001

Serving as deputy member on the National Council of Swedish Youth Organizations (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer)

2002

Granted position as a Marie Curie fellow at the Institute for Macromolecular Chemistry in Prague 2002/2003

Moving to Prague for eight months to do experiments.

Attending the 5th Liquid Matter conference Arranged by the European Physical Society 14-18 Sep. 2002 in Konstanz.

2004

Travelling to the US (Las Vegas) to attend the Amazing Meeting 2 (TAM 2).

Beginning to study mentalism and magic.

Ph.D. in Physical-Chemistry.

2005

Travelling to the US (Las Vegas) to attend the Amazing Meeting 3 (TAM 3).

Travelling by land from Uppsala to Bejing to see China for two months.

2006

Moving to Prague and begin as a post.doc. at the J. Heyrovský Institute of Physical-Chemistry

Travelling to the US (Las Vegas) to attend the Amazing Meeting 4 (TAM 4).

2007

Moving from Prague back to Uppsala.

2008

Beginning of professional career as entertainer and educator.

Travelling to US (New York, Washington, Atlanta, Nashville, Chicago, Minneapolis)

2009

Travelling to Prague.

2011

Performing on Swedish national television in Kanal 5’s Fenomen med Uri Geller (The Apprentice with Uri Geller).

Chief organiser of the Nordic Championships of Magic and Nordic Magic Congress

Travelling to the US (Las Vegas, N.Y.) to attend the Amazing Meeting 9 (TAM 9)

2012

B.A. in Rhetoric

Begin working at the World Heritage Falu Mine during the summer seasons.

Travelling to India for three weeks.

2013

Chief organiser of the 15th European Sceptics Congress in Stockholm.

2015

Member of the Uppsala team wining the magic competition “Stadskampen” also winner of best individual performance.

Member of the Swedish Institute in Athens, spending three weeks studying in Greece.

2016

Competition coordinator Nordic Championships of Magic.

Travelling to the US (Charlottsville, Chicago, and New York).

2017

Travelling to the Czech Republic and Poland for the 17th European Sceptics Congress in Wroclaw.

Winner of the “other” category for a mentalism act at Kouzelný Koktejl in Týn nad Vltavou.

Spending one week studying in Athens.

2018

Spending one weekend studying in London.

Competition coordinator Swedish Championships of Magic in Uppsala.

Travelling to India for six weeks.

Courses 1994 –

1994

Algebra MN1 | 7,5 hp-k | 1MA106 Betyg: VG(1994-11-01)

Programmeringsteknik MN1 | 7,5 hp-k | 1TD430 Betyg: G(1994-12-20)

Analys MN1 | 15,0 hp-k | 1MA107 Betyg: VG(1994-12-19)

1995

Runkunskap | 7,5 hp-k | 5SV034 Betyg: G(1995-07-01)

Mekanik MN1 | 7,5 hp-k | 1FY601 Betyg: G(1995-05-31)

Linjär algebra MN1 | 7,5 hp-k | 1MA109 Betyg: G(1995-03-18)

Analys MN2 | 15,0 hp-k | 1MA108 Betyg: G(1995-08-22)

Numerisk analys MN1 | 7,5 hp-k | 1TD390 Betyg: VG(1995-10-19)

Elektricitetslära MN1 | 7,5 hp-k | 1FY621 1995-09-01 – 1996-01-18 | 10326

1996

Machiavellis Fursten: text och kontext | 7,5 hp-k | 5LH140 Betyg: G(1996-08-23)

Naturvetenskaplig orientering MN1 | 7,5 hp-k | 1FY600 Betyg: G(1996-03-27)

Allmän kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE120 Betyg: VG(1996-01-18)

Fysikalisk kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE320 Betyg: G(1996-03-19)

Logik MN1 | 7,5 hp-k | 1MA115 Betyg: G(1996-05-22)

Programmeringsteknik MN2 | 7,5 hp-k | 1TD720 Betyg: G(1996-08-26)

Mekanik MN2 | 7,5 hp-k | 1FY619 1996-08-26 – 1996-10-27 | 11213

1997

Linjär algebra MN2 | 7,5 hp-k | 1MA127 Betyg: G(1997-10-13)

Numerisk analys MN2 | 7,5 hp-k | 1TD041 Betyg: G(1997-12-08)

Analytisk mekanik MN1 | 7,5 hp-k | 1TF254 Betyg: G(1997-12-08)

Fourieranalys MN1 | 7,5 hp-k | 1MA110 Betyg: G(1997-01-08)

Teoretisk filosofi A | 30,0 hp-k | 5FT005 Betyg: G(1997-01-17)

Vågrörelselära MN1 | 7,5 hp-k | 1FY623 Betyg: VG(1997-03-17)
Fysikens matematiska metoder MN1 | 7,5 hp-k | 1TF204 Betyg: G(1997-05-30)

Teoretisk filosofi B | 30,0 hp-k | 5FT035 Betyg: VG(1997-08-20)

Sannolikhetsteori MN1 | 7,5 hp-k | 1MS100 Betyg: G(1997-12-16)

1998

Teoretisk kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KK110 Betyg: G(1998-09-24)

Högprestandaberäkningar med Fortran 90 MN1 | 7,5 hp-k | 1TD365 Betyg: VG(1998-04-27)

Fysikalisk kemi MN2 | 15,0 hp-k | 1KE323 Betyg: G(1998-05-27)

Laserspektroskopi och molekylär fotokemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE324 Betyg: G(1998-10-23)

Värmelära MN1 | 7,5 hp-k | 1FY625 1998-01-19 – 1998-03-22 | 61223

Komplex analys MN1 | 7,5 hp-k | 1MA112 1998-01-19 – 1998-03-22 | 60446

1999

Makromolekylers och kolloiders fysikaliska kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE321 Betyg: G(1999-01-18)

Examensarbete MN3, kemi | 30,0 hp-k | 1KE632 Betyg: G(1999-06-30)

Cours de civilisation et langue française, Cours d’été, Sorbonne

Fornegyptisk kultur A | 30,0 hp-k | 5EG210 1999-01-19 – 1999-06-07 | 01204

2000

Statisk och Dynamisk Ljusspridning | 4.5 hp-k Betyg: G(2000-03-06) (CHEL Christer Elvingson)

2001

2002

Polymerfysik | 7.5 hp-k Betyg: G(2002-08-12) (CHEL Christer Elvingson)

Makromolekyler och geler i mjuka material | 7,5 hp-k | 1KE330 2002-06-10 – 2002-07-14 | 1364F

2003

Kontinuerliga mediers mekanik MN1 | 7,5 hp-k | 1TF256 Betyg: G(2003-08-21)

Ämne: Fysikalisk kemi | 7,5 hp-k CHEL Christer Elvingson (2003-08-21)

2004

Ämne: Fysikalisk kemi | 15,0 hp-k CHEL Christer Elvingson (2004-06-14)

Ämne: Fysikalisk kemi | 4,5 hp-k CHEL Christer Elvingson (2004-10-25)

Ämne: Fysikalisk kemi | 7,5 hp-k CHEL Christer Elvingson (2004-10-25)

Simuleringsmetoder | 15 hp-k Betyg: G(2004-10-29) (CHEL Christer Elvingson)

Doktorsavhandling Betyg: G(2004-11-19)

2005

Teoretisk filosofi C | 30,0 hp-k | 5FT065 2005-09-01 – 2006-01-18 | 51750

2006

2007

Kritiskt tänkande | 7,5 hp-k | 5FT882 Betyg: VG(2007-07-23)

2008

Nietzsche | 7,5 hp | 5FT011 2008-09-01 – 2008-11-09 | 50802

2009

Tjeckiska I | 15,0 hp | 5TJ000 Betyg: G(2009-01-14)

Retorik A | 30,0 hp | 5LV211 Betyg: VG(2009-01-15)

Inledning till vetenskapsteori | 7,5 hp | 5FT015 Betyg: G(2009-02-25)

Retorik B | 30,0 hp | 5LV212 Betyg: VG(2009-06-16)

Tjeckiska II | 15,0 hp | 5TJ001 2009-01-26 – 2009-05-17 | 08706

2010

Hjärnan – funktioner, sjukdomar och mysterier I | 7,5 hp | 3NR201 Betyg: G(2010-01-20)

Retorik C | 30,0 hp | 5LV214 Betyg: G(2010-01-22)

Psykologi A | 30,0 hp | 2PS071 Betyg: G(2010-06-04)

Psykologi B | 30,0 hp | 2PS072 2010-08-30 – 2011-01-16 | 25501

2011

Retorik och presentationsteknik | 7,5 hp | 5LV261 Betyg: G(2011-12-21)

Tillämpad statistik A5 | 15,0 hp | 2ST064 2011-03-21 – 2011-06-05 | 76603

Grundläggande statistik A4 | 15,0 hp | 2ST063 2011-01-17 – 2011-03-27 | 76601

2012

Retorikvetenskaplig teori och metod | 7,5 hp | 5LV256 Betyg: G(2012-04-26)

Den klassiska retorikens begrepp och idévärld | 7,5 hp | 5LV275 Betyg: G(2012-06-01)

Genusperspektiv vid textanalys | 7,5 hp | 5LV262 Betyg: G(2012-01-15)

Examensarbete på avancerad nivå för magisterexamen i retorik | 30,0 hp | 5LV245 2012-01-16 – 2013-01-20 | LV245

2013

Antikens tempel och helgedomar | 7,5 hp | 5AK663 Betyg: VG(2013-05-02)

Matematikens historia | 10,0 hp | 1MA137 Betyg: 4(2013-06-04)

Retorikens didaktik | 7,5 hp | 5LV235 Betyg: VG(2013-06-07)

Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion | 7,5 hp | 5AS103 2013-09-02 – 2013-11-10 | 56208

Humanioras vetenskapsteori | 7,5 hp | 5FT024 2013-01-21 – 2013-03-31 | 00801

Vetenskapliga kunskapskulturer | 7,5 hp | 5LH336 2013-01-21 – 2013-03-31 | 01407

Aktuella trender i kemin | 5,0 hp | 1KB467 2013-09-02 – 2013-09-22 | 16012

2014

Kognition och inlärning | 7,5 hp | 2PS715 Betyg: G(2014-03-18)

Kriminalteknisk kemi | 15,0 hp | 1KB155 Betyg: VG(2014-06-05)

Franska A1 | 30,0 hp | 5FR009 2014-09-01 – 2015-01-18 | 58206

Troja – myt och verklighet | 7,5 hp | 5AK416 2014-02-03 – 2014-04-13 | 00009

Den antika grekiska och romerska vältaligheten och historieskrivningen | 6,0 hp | 5LA620 2014-01-20 – 2014-06-08 | 07606

2015

Naturvetenskap och religion | 7,5 hp | 5RT506 Betyg: VG(2015-04-01)

Kontinuitet och konstruktion: Grekisk kult i ett långsiktigt perspektiv | 7,5 hp | 5AK665 Betyg: G(2015-07-01)

Från Troja till Mykene | 7,5 hp | 5AK251Betyg: G(2015-10-02)

Det klassiska Grekland | 7,5 hp | 5AK252 Betyg: G(2015-10-30)

Franska för naturvetare och teknologer A211 | 7,5 hp | 5FR027 Betyg: G(2015-11-30)

Matematikens historia II | 10,0 hp | 1MA030 2015-01-19 – 2015-03-22 | 60057

Elementär talteori | 5,0 hp | 1MA206 2015-01-19 – 2015-03-22 | 60070

Från Isis till Apollon – antikens och flodkulturernas religioner | 7,5 hp | 5RT184 2015-11-09 – 2016-01-17 | 59511

2016

Marknadsföring och organisation I | 15,0 hp | 2FE150 Betyg: G(2016-03-23)

Från Alexander till Augustus | 7,5 hp | 5AK253 Betyg: G(2016-12-02)

Det romerska imperiet | 7,5 hp | 5AK254 2016-12-05 – 2017-01-15 | 50012

Fysikens Nobelpris | 5,0 hp | 1FA587 2016-08-29 – 2016-10-23 | 13063

Redovisning och kalkylering | 15,0 hp | 2FE154 2016-03-28 – 2016-06-05 | 71014

2017

Mindre Asiens arkeologi och tidiga historia | 7,5 hp | 5AK658 Betyg: G(2017-03-23)

Introduktion till indisk filosofi | 7,5 hp | 5JN011 Betyg: G(2017-05-03)

Tvärvetenskapliga perspektiv på antik och modern demokrati: Utmaningar av en gammal idé i den moderna världen | 7,5 hp | 5AK008 Betyg: G(2017-12-01)

Medicinens historia | 7,5 hp | 3NR501 2017-01-23 – 2017-05-28 | 97823

2018

Blod, kött, vin och rökelse. Antik religion i praktik och teori | 7,5 hp | 5AK009 Betyg: G(2018-03-23)

Verklighetens natur: introduktion till metafysik | 7,5 hp | 5FT081 2018-03-26 – 2018-04-29 | 00813

2019

Malmprospektering | 5,0 hp | 1MP017 2019-01-21 – 2019-03-03 | 68605

Retorik och filosofi | 7,5 hp | 5LV066 2019-04-01 – 2019-06-09 | 02604

Kolonier och kolonialism under antiken | 7,5 hp | 5AK011 2019-01-21 – 2019-03-31 | 00002

Geokemi | 5,0 hp | 1KB200 2019-03-25 – 2019-06-09 | 66700

Publications

Edvinsson, Tomas ; Råsmark, Per Johan ; Elvingson, Christer: Cluster identification and percolation analysis using a recursive algorithm. Molecular Simulation, 23(1999), 169-190

Råsmark, Per Johan ; Andersson, Martin ; Lindgren, Jan ; Elvingson, Christer: Raman spectroscopy of surfactant-polyelectrolyte gel systems. Langmuir 2005; 21(7); 2761-2765.

Andersson, Martin ; Råsmark, Per Johan ; Elvingson, Christer ; Hansson, Per: Single micro gel particle studies demonstrating the importance of hydrophobic interactions between charged micelles and oppositely charged polyions. Langmuir 2005; 21(9); 3773-3781

Råsmark, Per Johan ; Konák, Cestmír ; Štepánek, Petr ; Elvingson, Christer: Fast internal dynamics in polyelectrolyte gels measured by dynamic light scattering. Polymer Bulletin 54, 335-342 (2005)

Råsmark, Per Johan ; Ekholm, Tobias ; Elvingson, Christer: Computer simulations of polymer chain structure and dynamics on a hypersphere in 4-space. Journal of Chemical Physics 122, 184110 (2005)

Råsmark, Per Johan; Fenomen; Pegasus (164) 2 2011, pp. 20-23

Råsmark, Per Johan; Pendulum; Pegasus (164) 2 2011, pp. 42-45

”There is probably purpose and meaning in our journey but it is the pathway there, which is worth our while.”
– Karin Boye, translation by Jenny Nunn